Fotoreportage akkerbouw activiteiten

De opdracht was simpel: maak een fotoreportage van de akkerbouwactiviteiten in de gemeente Steenbergen. Hiermee werd een kleine voorzichtige stap gezet in de wereld van de hedendaagse akkerbouwer. Een wereld die veelzijdig en gecompliceerd is. Veel hangt met veel samen en bij het nemen van beslissingen moet de moderne boer beschikken over een helikoptervisie. Voor dit jaar is dat zeker nodig om het financieel tegenvallende 2014 – dat als een verliesjaar te boek staat – enigszins te compenseren.
Ondertussen kleurt op de akkers het graan van groen naar zachtgeel. De activiteiten op het land zijn minimaal. Het lijkt wel stilte voor de storm. De grote vraag is wanneer het graan van het land af wordt gehaald. Geen idee. Iedere dag worden de fotocamera’s in de auto geladen om op het juiste oogst-moment de gewenste reportage te kunnen maken. Maar de rust is overweldigend. Het zachtgele koren kleurt – over de weken – naar diep goudgeel. Nu zou je verwachten dat Vincent van Gogh ergens tussen deze kleurenpracht zit te schilderen. Helaas. Ook andere schilders laten dit tafereel aan zich voorbij gaan. De enige bezoekers lijken de muisjes die intens genieten van alle Goddelijke heerlijkheden op ’s Heren akkers.

Moderne technologie

De aren worden topzwaar. Het frisse wordt vervangen door een triest aandoende flets bruine kleur. Het koren krijgt het nog zwaarder te verduren zodra helse buien neerkomen op het land. Dagen achtereen worden de toch al triest hangende aren gegeseld door intense regen- en stortbuien. Het was groeizaam weer, nu is het onzeker. Zo vlot als de buien zich aandienden, zo vlot als deze achter de horizon verdwijnen. De wolken maken plaats voor een blauwe lucht met een warme drogende zon. En plots… plots is volop bedrijvigheid zichtbaar op de akkers. Gelijk aan driftige werkmieren wordt letterlijk met man en macht gewerkt. Arbeid adelt. In de omgeving van De Heen en De Heense Molen worden de akkers bevrucht met broccoli. De voorraadwagens rijden af en aan. Op het land zitten de noeste werkers continu het plantsysteem met stekjes broccoli te voeren. Zwijgend wordt hard gewerkt, waarbij Radio 3 over de hoofden schalt als zijnde arbeidsvitaminen. De groente wordt in keurige rechte lijnen geplant. Twee GPS-schotels op het dak van de tractor houden het geheel op koers. Hier wordt keihard gewerkt met een ongekend positief arbeidsethos.

Handwerk blijft

Onderwijl zijn bij Kruisland twee mannen in de weer met hun schoffel. De uien staan kniehoog en worden ontdaan van ongewenst onkruid. Vader en zoon schoffelen met de hand dat het een lieve lust is. Het is even iets anders, even een variatie op het andere werk. Het is nog niet te warm en de bezigheid wordt als prettig ervaren. Na twaalven is de tijd aangebroken om tarwe te gaan oogsten. Tot de koffie is het wieden geblazen. Hij werpt een ontluikende lach in mijn richting en schoffelt rustig verder. Toch een prachtig gezicht. Overal, in de wijde omgeving, bulderen tractoren over de wegen en over het land. Hier – voor mij – heerst een allesoverheersende rust en wordt er handmatig geschoffeld. Geen bulderend machinegeweld.

Gewerkt wordt er

Tussen Kruisland en de omstreken van Steenbergen wordt met gezwinde spoed het tarwe van het land gehaald. Gele, groene, grote en kleinere combiners bewegen zich gestaag heen en weer over het land. De tarwe wordt verzwolgen en wat achterblijft is een baan restanten. Het vochtgehalte van de tarwe is goed. De akkers zijn prima begaanbaar voor de zware machines. De komende dagen werken ook de weergoden mee om de oogst mogelijk te maken. En gewerkt wordt er. De loonbedrijven gaan van de ene naar de andere akker. Leegte achter zich latend. Tractoren met volle laadbakken rijden af en aan naar de verschillende verzamelpunten. Een akkerbouwer – die het bedrijf van zijn ouders heeft overgenomen – kijkt met volle tevredenheid naar de hectiek op zijn land. Hij weet precies, net als al zijn collega’s, wanneer geoogst moet worden. Hij weet hoe de tarwe tegen welke prijs en bij wie verkocht moet worden. Hij weet zelfs de prijzen van tarwe op de buitenlandse markten. 2014 was niet goed, maar dit jaar gaat het echt beter. Boeren klagen tot aan de dood, maar hij is tevreden over 2015. Iedereen was wel verrast dat de tarwe zo snel rijp was. Na de helse stortbuien moest het van het land, zodra dat mogelijk was. En zo geschiedde. Tot ’s avonds laat terwijl de inwoners van de gemeente Steenbergen al weer te bed zijn.